Fluke ProcessMeter 789/E mit 24 V Stromschleifenversorgung